Smarta elmätare kan minska hemmets elanvändning

Våra hem står för en tredjedel av hela Sveriges elanvändning. Att betala mer el än vad man behöver är onödigt. Energimyndighetens Testlab har testat åtta smarta elmätare som kan hjälpa till att få bättre koll på elanvändningen. Testet visar hur mycket el de själva förbrukar och hur användarvänliga de är.

Det finns mycket el att spara i svenska hushåll. Energimyndighetens Testlab har testat åtta smarta elmätare som kopplas till elskåpet. Testet visar bland annat hur mycket el varje elmätare drar, att det är viktigt att de är användarvänliga och att informationen från elmätaren presenteras på ett enkelt och begripligt sätt. Elmätarna i testet ska inte förväxlas med den elmätare som ditt nätbolag använder för att kunna skicka elräkning.

Viktigt med enkel installation och enkla appar

I testet mättes elmätarnas prestanda och egen elanvändning. De fick också ett omdöme utifrån hur enkla de var att installera och hur användarvänliga de var. Varje elmätare har fått ett betyg, på en skala från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. De flesta elmätarna har fått betyg 7 eller 8.

– De flesta av elmätarna var lätta att använda och hade en bra webbsida eller app. Men några av elmätarna hade sämre layout på webbsidan eller i appen och även komplicerad installation som drog ner betyget, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens Testlab.

De smarta elmätarna behöver själva el eftersom de är uppkopplade mot internet. I vissa fall är elmätarna batteridrivna. Testet visar att det finns skillnader i hur mycket elmätarna använder: mellan sju kilowattimmar till 41 kilowattimmar per år. Det är väldigt lite jämfört med den el som man kan spara med hjälp av elmätaren.

Elmätarna i testet kostar 900-7 500 kronor. Det krävs tillgång till bostadens elskåp för att kunna koppla in elmätaren. Alla elmätarna som har testats kan monteras utan hjälp av en elektriker, vilket kan göra det enklare för användaren att komma igång

Att se elanvändningen ökar medvetenhet och motivation

Forskning visar att genom att synliggöra elanvändningen kan medvetenheten öka och på så sätt bidra till en minskad användning av el. Att ändra sitt beteende kan minska den med ungefär tio procent, men variationerna är stora. Om man vill uppnå verkliga förändringar är det viktigt med dialog och återkoppling. Tre av de testade elmätarna har lite mer interaktion med sina användare än de andra, till exempel genom att det går att sätta upp energisparmål.

– Man kan göra det mer engagerande genom att till exempel låta elmätarna ge energispartips eller att jämföra elanvändningen med liknande hushåll, säger Svetlana Gross på Energimyndigheten.

Läs mer om testresultaten, hur testet gick till och vad en smart elmätare är här.