Stark utbyggnad av vindkraft i elområde 2 och 3

Under 2014 installerades det 53 procent mer vindkraftseffekt i Sverige jämfört med 2013. Störst förändring har skett i Jämtlands län, länet klättrade från sjunde till fjärde största län sett till installerad effekt. Under förra året producerades 11,2 TWh vindkraftel i Sverige, vilket motsvarar åtta procent av den totala elproduktionen.

2014 blev ett nytt rekordår för total elproduktion från vindkraften samt ett nytt rekordår av utbyggd effekt. Det registrerades 53 procent mer ny vindkraftseffekt under 2014 jämfört med året innan. Totalt byggdes det 321 nya verk under 2014 med en sammanlagd effekt på 902 MW.

Vid utgången av 2014 fanns det 2 961 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på 5 097 MW. Den totala elproduktionen från vindkraften uppgick 2014 till 11,2 TWh, där tre län – Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Sett till installerad effekt per elområde ser man att det finns mer vindkraft utbyggd i elområde SE3 och SE4.

− Man kan ana en utplaning av utbyggnaden i SE4, medan SE2 snarare befinner sig i en brant utbyggnadstakt och kan möjligen gå om SE4 nästa år. Därmed skulle en trend som hållit i sig i nästan tio år kunna brytas, säger Charlotte von Sydow på Energimyndighetens analysavdelning.

Ockelbo behöll första platsen i kommunrankingen

Inom kommunrankningen behöll Ockelbo förstaplatsen som kommunen med mest installerad vindkraft. Ockelbo hade så sent som 2011 inte ett enda installerat vindkraftverk, men under 2014 uppgick den installerade effekten i kommunen till 250 MW och elproduktionen till 629 MWh. Kommunerna som ligger på topp-tio-listan för installerad vindkraftseffekt svarar tillsammans för cirka en tredjedel av vindkraftens totala elproduktion i Sverige.

Idag finns det vindkraftverk i landets samtliga län. Samtidigt som tre län producerade över 1 000 GWh vindkraftsel fanns det fem län där det producerades mindre än 100 GWh.

Om statistiken:

Publikationen Vindkraftsstatistik ges ut varje år och bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantisystem. Statistiken redovisar antal verk, installerad effekt och hur den fördelar sig mellan landets län och kommuner fram till år 2014. Elproduktion från vindkraftverken redovisas på länsnivå. Vindkraftstatistikrapporten har även ett temakapitel, som i år behandlar marknadsstatistik och trender.