Sverige satsar 215 miljoner kronor på initiativ för klimatomställning i andra länder

Energimyndigheten har i dag beslutat att gå in med cirka 215 miljoner kronor (25 miljoner US dollar) i ett nytt multilateralt klimatinitiativ. Initiativet lanserades idag vid klimatförhandlingarna i Paris tillsammans med tre andra europeiska länder.

Initiativet, Transformative Carbon Asset Facility (TCAF), ska stödja pilotprogram på sektorsnivå i medelinkonstländer i syfte att åstadkomma omställning och storskaliga utsläppsminskningar.

– Det här en viktig satsning på framtida klimatinsatser. Ett nytt klimatavtal som ska gälla efter 2020 kommer att se annorlunda ut än Kyotoavtalet. TCAF är anpassad till nya globala förhållanden, och har samtidigt som mål att utsläppsminskningar startar redan före 2020. En nödvändighet i länder där utsläppen växer snabbt, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Det finansiella stödet från TCAF till respektive pilotprogram baseras på den mätbara klimatnytta som åstadkoms. Pilotprogrammen ska omfatta olika former av utsläppsminskande åtgärder, framförallt införandet av klimatstyrmedel som bidrar till varaktiga utsläppsminskningar även efter att stödet från TCAF fasats ut. Det kan ske genom att ett pris sätts på utsläpp, till exempel genom skatt eller utsläppshandel, i form av teknikstandarder, eller utfasning av fossilsubventioner.

En uttalad ambition för initiativet är att stödja program som bidrar till systemomställning och som ger förutsättningar för andra länder att ta efter och göra liknande insatser. Pilotprogrammen kommer hjälpa länderna att genomföra och på sikt höja ambitionen i de klimatplaner (s.k. INDC) som tagits fram inför Paris. Stort fokus kommer att ligga på utveckling av metoder för mätning, rapportering och verifiering av utsläppsminskningar. Det är viktigt för att länderna ska kunna följa upp sina klimatplaner under ett nytt klimatavtal.

Länder som ingår i samarbetet är Sverige, Norge, Tyskland och Schweiz. Tillsammans satsar länderna totalt drygt 2 miljarder kronor (250 miljoner US dollar) på TCAF. Fler länder väntas ansluta efterhand.

Läs mer om TCAF på Världsbankens webbplats.