Synpunkter efterfrågas inför Kontrollstation 2017

Energimyndigheten vill ha in synpunkter inför arbetet med Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet.

Miljö- och energidepartementet har gett Energimyndigheten uppdrag inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet. Energimyndigheten har fått uppdrag inom följande områden:

  • Justering av kvotkurvan
  • Tidpunkt för godkännande av anläggningar 
  • Marknadsförbättrande åtgärder 
  • Torvens utveckling 
  • Utvecklingen efter 2020

Här finns hela uppdragsbrevet från Miljö- och energidepartementet.

Energimyndigheten ber om synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom respektive deluppdrag. Synpunkter kan skickas till elcert...@energimyndigheten.se senast den 19 oktober. Skriv "Synpunkter inför Kontrollstation 2017" i ämnesraden.

Mer information om uppdraget från det norska Olje- og energidepartementet till Norges vassdrags- og energidirektorat.