Synpunkter inför arbetet med Kontrollstation 2017

Energimyndigheten har mottagit uppdrag inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet. I samband med att Energimyndigheten fick uppdraget efterfrågades synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom respektive deluppdrag. Sista datum för skicka in synpunkter var den 19 oktober.

Energimyndigheten har mottagit synpunkter från ett flertal aktörer och synpunkterna finns nu sammanställda på Energimyndighetens sida för Kontrollstation 2017.

Här hittar du information om synpunkter på NVEs uppdrag.