Test: Stor energiskillnad mellan varuautomater

Energimyndigheten har testat varuautomater, även kallade vending machines, som används för att sälja mat och dryck på offentliga platser till folk i farten. Testet visar att den minst energieffektiva automaten använder mer än dubbelt så mycket energi som den mest effektiva.

Testet visar att det är stora skillnader i energianvändningen mellan varuautomaterna – från 942 kWh (kilowattimmar) upp till 1814 kWh per år. Även andra parametrar, som till exempel automatens angivna volym, har ingått i testet. Om man jämför energianvändningen hos varuautomaterna med de kylar och frysar för hushållsbruk som finns på marknaden idag, visar testet att även den effektivaste varuautomaten i testet drar betydligt mer energi än en modern kyl och frys. På ett år använder varuautomaten fyra gånger mer energi än en kyl och frys för en familj på fyra personer.– Det är få som tänker på att automaterna står på dygnet runt, året runt och använder mycket energi. Det är de som lånar eller hyr dessa varuautomater som får betala elräkningen, säger Pernilla Lantz på Energimyndighetens Testlab.

Testet är ett viktigt underlag i arbetet med att ställa ekodesign- och energimärkningskrav på varuautomater inom EU. Testresultaten kan även hjälpa när man ska ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

– Den offentliga sektorn kan bidra till att miljö- och energimålen nås genom att upphandla energieffektiva produkter. När det också finns en energimärkning blir det enklare att ställa krav på energieffektivitet när en automat köps eller hyrs, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

Ekodesignkraven för kommersiella kylar och frysar, där varuautomaterna ingår, förväntas spara 58 terrawattimmar (TWh) per år i EU från år 2030. Det motsvarar den årliga energianvändningen i ca 2,5 miljoner svenska genomsnittshus.

För att öka användningen av mer energieffektiva kommersiella frysar arbetar Energimyndigheten bland annat genom nätverk som BeLivs, Beställargruppen för livsmedelslokaler. Belivs är ett samarbete för energieffektivisering av livsmedelslokaler mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

Till testet av varuautomater.