Testlab bjuder in tillverkare av braskaminer till provning

Energimyndighetens Testlab kommer under sommaren och hösten 2015 att prova braskaminer. Tillverkare eller generalagenter som är intresserade av att testa sina braskaminer är välkomna att anmäla sina produkter till provningen.

Det finns en stor efterfrågan från konsumenter på opartiska, tillförlitliga och jämförbara testresultat för braskaminer. Viktiga parametrar är verkningsgrad och utsläpp. Syftet med provningen är att informera konsumenter om att ett byte till en modern braskamin kan ge vinster i form av lägre utsläpp och vedförbrukning.

Provningen kommer att utföras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av Energimyndigheten. De tillverkare och generalagenter som deltar i provningen står för transportkostnaden för sina produkter, men i övrigt bekostas provningen av Energimyndigheten. Vilka produkter som kan testas, hur testet kommer att genomföras och övriga villkor finns att läsa mer om i inbjudan till provningen med tillhörande två bilagor:

Sista anmälningsdag 19 maj

Anmälan är öppen till och med tisdagen den 19 maj 2015, då anmälan ska ha kommit in till Energimyndigheten. Läs mer om hur anmälan går till i dokumentet "Inbjudan till provning". I och med er anmälan godkänner ni villkoren i inbjudan med tillhörande två bilagor. För att provningen ska genomföras krävs minst fem deltagande tillverkare och/eller generalagenter.