Testlab bjuder in tillverkare av vätska-vattenvärmepumpar till provning

Energimyndighetens Testlab kommer att prova vätska-vattenvärmepumpar, som även kallas för bergvärmepumpar. Tillverkare eller generalagenter som är intresserade av att testa sina vätska-vattenvärmepumpar är välkomna att anmäla sina produkter till provningen.

Provningen kommer att utföras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av Energimyndigheten. Vilka produkter som kan testas, tidsplan, kostnad och övriga villkor finns att läsa mer om i inbjudan till provningen med tillhörande fyra bilagor.

Provningen ger efterfrågad information

Det finns en stor efterfrågan från konsumenter på opartiska, tillförlitliga och jämförbara testresultat. Egenskaper som efterfrågas är energiprestanda, effektivitet, tappvarmvattenproduktion och ljudnivåer. I september 2015 träder energimärkning av värmepumpar i kraft. Endast produkter satta på marknaden innan detta datum testas. Energimyndigheten förbehåller sig rätten att bestämma om och när testresultaten publiceras.

Sista anmälningsdag 20 mars

Inbjudan är öppen för anmälan till och med fredagen den 20 mars 2015. Anmälan sker skriftligen genom att ni skriver under avtalet. I och med er anmälan godkänner ni villkoren i inbjudan med tillhörande fyra bilagor.

För att provningen ska genomföras krävs minst tre deltagare. Energimyndigheten förbehåller sig rätten att begränsa provningen om antalet anmälningar blir alltför stort.