Uppdaterade siffror över vindkraftutbyggnaden

Idag släpps en sammanställning av första halvårets vindkraftbyggande med en lista för alla kommuner i Sverige.

Kommunlistan kompletteras av ett kort PM med kommentarer och en marknadsutblick.

Statistik och PM finns att ladda ner på statistiksidorna för vind, under fliken tabeller och diagram.