Utlysning inom Batterifondsprogrammet kommer under våren 2016

Energimyndigheten har på förslag från programrådet beslutat att flytta fram den fjärde utlysningen inom Batterifondsprogrammet till våren 2016.

Inför sista utlysningen inom Batterifondsprogrammet vill Energimyndigheten få en bättre bild av vilka områden som behöver prioriteras och planerar därför en programkonferens i april där de projekt som hittills beviljats ska presenteras.

Information om konferensen och utlysningen kommer publiceras på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om Batterifondsprogrammet här.