Varningstjänst vann Hack for Sweden

Efter 24 timmars hackande stod laget bakom tjänsten Varsko som vinnare av Hack for Sweden Award. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.

Hack for Sweden har skapats för att synliggöra och popularisera myndighetsdata. Närmare nittio deltagare från hela Sverige har de senaste 24 timmarna hackat med målet att skapa innovativa tjänster eller appar som kan komma allmänheten till del.

Under helgen har det funnits personal på plats från alla 20 medverkande myndigheter inklusive Energimyndigheten, för att stötta, hjälpa och guida lagen genom all myndighetsdata.

IT-minister Mehmet Kaplan var på plats och delade ut förstapriset Hack For Sweden Award . Nu väntar en resa till San Francisco och Silicon Valley med ett besök på Cisco för de fyra segrande studenterna från Linköpings universitet, Johan Holmlund, Emma Melander, Olivia Kassander och Erik Sandrén.

– Det har varit väldigt spännande och roligt att följa alla lag och se hur deras tjänster och idéer vuxit fram de senaste 24 timmarna. De som går härifrån är trötta men glada, säger Anders Lagerqvist, projektledare för Hack for Sweden.

Vinnarna i alla kategorierna:

  • Hack for Sweden Award. Tjänsten VARSKO som genom SMS, mejl eller sociala medier informerar den enskilde om nationella olyckor och katastrofer i relevant kommun eller län. Privatpersoner kan också rapportera in iakttagelser.
  • Bästa visualisering. För ett tillägg till webbläsaren som ger användaren områdesdata när man söker nytt boende. Bästa affärsnytta. Appen artDex som ska uppmuntra ungdomar och barn att genom ett spel upptäcka och rapportera djur de ser i naturen.
  • Bästa nytta för allmänheten. Tjänsten dödsorsak.se som ska öka medvetenheten hos svenskarna av vad man faktiskt dör av.
  • Juryns specialpris för teknisk höjd. Sök och analystjänsten Fråga Sverige som på ett enkelt sätt synliggör många myndigheters data genom en enkel sökning.

Filmer från söndagens presentationer finns på Hack for Swedens youtube-kanal: youtube.com/user/hackforsweden där man snabbt kan få en överblick av alla lag.

www.hackforsweden.se

facebook.com/hack4sweden

twitter.com/hackforsweden #hack4swe

youtube.com/user/hackforsweden