1 650 fler laddpunkter för elbilar med Klimatklivet

De ansökningar som hittills fått investeringsstöd från Klimatklivet för att sätta upp laddstationer ger 1650 nya laddpunkter som kan ladda de över 16 000 elfordon som finns i Sverige. Det är ett betydande tillskott till Sveriges laddinfrastruktur.

Klimatklivet har hittills beviljat 105 ansökningar som ska förbättra Sveriges laddinfrastruktur för elfordon. En omställning till en fossilfri transportsektor bidrar till Sveriges miljömål om minskade utsläpp som påverkar klimatet och till målet om ett fossilfritt Sverige.

- Det är glädjande att det har kommit in, och nu beviljats, så många ansökningar om laddinfrastruktur. Det är många aktörer som vill bidra till omställningen av transportsektorn. Ett ändamålsenligt ekosystem av laddmöjligheter är viktigt för att få fler elfordon och minska fossilberoendet på vägarna, säger Anders Lewald, samordnare vid Energimyndigheten.

De flesta beviljade ansökningarna gäller att etablera publika laddstationer, där alla får ladda. Det finns två typer av laddeffekter för laddstationer: normalladdning (mindre än 22 kW) och snabbladdning (mer än 22 kW). Av de beviljade ansökningarna är 1090 normalladdare och 570 snabbladdare. Den lägre effekten lämpar sig för laddstationer vid exempelvis knutpunkter för kollektivtrafik där man ändå parkerar under flera timmar. Den högre effekten finns ofta i laddstationer vid handelsplatser där man stannar ett par timmar och längs större vägar där man endast stannar en kort stund. Huvuddelen av de snabbladdstationer som fått stöd är för publik laddning. Att ha publika laddstationer är viktigt för att få fler elfordon då det skapar förtroende och möjliggör god rörlighet.

Mer laddning vid bostäder behövs

Men publik laddning utgör endast en mindre del av den laddade energin som behövs och bör ses som ett komplement till icke-publik laddning. En icke-publik laddstation kan exempelvis finnas vid en enskild parkeringsplats hos en bostadsrättsförening. En stor fördel med elfordon är att bilen kan laddas när den ändå står parkerad. En del av Energimyndighetens roll är just att främja en laddinfrastruktur som fångar de verkliga behoven kring laddning och inte kopierar ett konventionellt fossilt system.

- Att som boende i hyres- eller bostadsrätt kunna ladda bilen vid hemmet är en förutsättning för att faktiskt byta till elfordon. Vi vill se fler sådana ansökningar, säger Anders Lewald, vid Energimyndigheten.

Fler ansökningstillfällen under 2016

Under 2016 blir det tre tillfällen där man kan söka investeringsstöd hos Klimatklivet. Ett första tillfälle pågår just nu till den 14 mars. Därefter är ansökan öppen 16 maj till 13 juni och 29 augusti till 26 september.

- Nu välkomnar vi nya ansökningar. Det är viktigt att vi får många ansökningar från olika områden för att få i gång de åtgärder som har högst klimatnytta. Tillsammans med de som söker investerar vi för att öka takten i klimatarbetet, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Fakta om Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2016. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018.

Fram till 29 februari 2016 har Klimatklivet gett stöd till 165 åtgärder och investerat 302 miljoner kronor. Det ger en förväntad minskning av utsläpp som påverkar klimatet på 125 000 ton per år. Klimatklivet förväntas bidra med en minskning på 600 000 ton växthusgasutsläpp per år. Det motsvarar växthusgasutsläppen från 15 000 bensindrivna bilar som åker ett varv runt jorden. Klimatklivet förväntas minska utsläppen med 10 procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål 2020.

Mer information om laddinfrastruktur: www.energimyndigheten.se/laddinfrastruktur

Mer information om Klimatklivet: www.naturvardsverket.se/klimatklivet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lewald, samordnare vid Energimyndigheten, 016-544 20 60, anders....@energimyndigheten.se

Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.w...@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli....@naturvardsverket.se