1100 stora företag omfattas hittills av EKL

Drygt 1100 företag har rapporterat att de omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag inom Energimyndighetens tidsfrist som löpte ut den 29 januari. För de företag som ännu inte rapporterat finns fortfarande en möjlighet.

I nuläget har drygt 1100 stora företag rapporterat att de uppfyller lagkraven och ska under året genomföra en energikartläggning av sin verksamhet, därefter vart fjärde år. Flest registrerade företag finns inom tillverkningsindustrin.

Rapportering i närtid fortfarande möjlig

Energimyndigheten uppskattar att det fortfarande finns ett flertal stora företag som ännu inte rapporterat till Energimyndigheten att man berörs av lagen. De företag som ännu inte registrerat sig inom Energimyndighetens tidsfrist ska göra det omgående för att energikartläggningen ska hinna genomföras innan nästa rapportering första kvartalet 2017.

Inte registrerat företaget? Läs mer här.

Det är företagens eget ansvar att utreda om de omfattas av lagen, men Energimyndigheten kommer inom ramen för tillsyn av lagen att kunna kontakta de företag som inte har registrerat sig tidigare. Energimyndigheten skickade för 3 veckor sedan ut en skriftlig påminnelse till företag som kan vara berörda av lagen.

Ny vägledning för certifieringsorgan och energikartläggare på plats

Under 2016 behöver företagen genomföra sina energikartläggningar för hinna rapportera 2017. Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem samt person eller personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs så kan dessa personer genomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant system ska företaget anlita en certifierad energikartläggare.

Energimyndigheten har efter samråd med certifieringsorgan och SWEDAC samt i samarbete med branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) tagit fram en vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen. Vägledningen förtydligar kompetenskraven i föreskrifterna och hur certifiering av energikartläggare kan ske och tydliggör också kompetenskraven som ställs på personer som genomför kartläggningar inom ett ledningssystem. Den beskriver även hur omcertifiering kan ske och villkor för återkallande av certifiering.

Syftet med vägledningen är att certifieringsorganen ska kunna ansöka om ackreditering för att kunna personcertifiera energikartläggare men också vara en hjälp för blivande certifierade energikartläggare som vill förbereda sig inför en ansökan om certifiering.

Kontakt

Mejla handläggare eller ring Energimyndighetens växel på 016-544 20 00.