12 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat de första 12 miljoner kronorna till länsstyrelserna, som kommer kunna betala ut stödet inom kort.

En av vägarna mot ett hållbart energisystem är energilagring. I takt med att fler hushåll producerar egen förnybar el ökar också behovet att kunna lagra sin egenproducerade el. Då kan ett hushåll som har till exempel solceller installerade lagra överskottselen som produceras dagtid när ingen är hemma, och istället använda den kvällstid när behovet av el är större.

Precis som för solcellsstödet, så tar Länsstyrelsen emot ansökningarna. Det är också de som bedömer de ansökningar som kommer in och som betalar ut stödet.

– Nu finns pengar att söka för de som vill installera energilagring hemma. Nästa år kommer det fördelas mer medel och vi hoppas på att många är intresserade av energilagerlösningar i hemmet, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.

Så fördelas energilagringsstödet - län för län

<

Län

Ram

Blekinge län

408 317 kr

Dalarnas län

423 696 kr

Gotlands län

385 947 kr

Gävleborgs län

302 061 kr

Hallands län

838 932 kr

Jämtlands län

366 374 kr

Jönköpings län

602 653 kr

Kalmar län

411 113 kr

Kronobergs län

328 625 kr

Norrbottens län

237 749 kr

Skåne län

1 251 370 kr

Stockholms län

1 038 860 kr

Södermanlands län

542 535 kr

Uppsala län

590 070 kr