12 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat de första 12 miljoner kronorna till länsstyrelserna, som kommer kunna betala ut stödet inom kort.

En av vägarna mot ett hållbart energisystem är energilagring. I takt med att fler hushåll producerar egen förnybar el ökar också behovet att kunna lagra sin egenproducerade el. Då kan ett hushåll som har till exempel solceller installerade lagra överskottselen som produceras dagtid när ingen är hemma, och istället använda den kvällstid när behovet av el är större.

Precis som för solcellsstödet, så tar Länsstyrelsen emot ansökningarna. Det är också de som bedömer de ansökningar som kommer in och som betalar ut stödet.

– Nu finns pengar att söka för de som vill installera energilagring hemma. Nästa år kommer det fördelas mer medel och vi hoppas på att många är intresserade av energilagerlösningar i hemmet, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.

Så fördelas energilagringsstödet - län för län

Län

Ram

Blekinge län

408 317 kr

Dalarnas län

423 696 kr

Gotlands län

385 947 kr

Gävleborgs län

302 061 kr

Hallands län

838 932 kr

Jämtlands län

366 374 kr

Jönköpings län

602 653 kr

Kalmar län

411 113 kr

Kronobergs län

328 625 kr

Norrbottens län

237 749 kr

Skåne län

1 251 370 kr

Stockholms län

1 038 860 kr

Södermanlands län

542 535 kr

Uppsala län

590 070 kr

Värmlands län

469 833 kr

Västerbottens län

271 303 kr

Västernorrlands län

380 355 kr

Västmanlands län

378 957 kr

Västra Götalands län

1 496 039 kr

Örebro län

453 056 kr

Östergötlands län

822 155 kr

Totalsumma

12 000 000 kr

Om energilagringsstödet

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.

Fler satsningar inom energilagring

Förutom energilagringsstödet driver Energimyndigheten flera andra satsningar på energilagringsområdet: inom programmet SamspEL bedriver forskare och företag forskning och innovation inom smarta elnät och inom satsningen Intelligent Energy Management kan fler innovativa lösningar inom energilagring och smarta elnät bli upphandlade av svenska kommuner.