2015 var ett år med stor elproduktion och rekordstor export av el

Förra året blev ännu ett år med hög elproduktion och låg användning av el. Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord och nettoexporten av el blev den största någonsin. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Elproduktionen under 2015 blev 158 TWh, vilket är den näst största årsproduktionen någonsin i Sverige. Den största elproduktionen var 163 TWh som producerades under 2012. Vattenkraften är det kraftslag som producerade mest el och stod för 47 procent av Sveriges elproduktion under året.

– Vattenkraften producerade hela 74 TWh tack vare hög tillrinning och god tillgång på vatten. Det är 10 TWh mer än under 2014 vilket visar på vilka naturliga skillnader det kan vara mellan åren, säger Anna Andersson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Kärnkraften producerade 54 TWh under 2015, vilket är 13 procent lägre än under 2014. Anledningen är att flera reaktorer hade långa revisioner under året. Kärnkraft stod därmed för 34 procent av Sveriges elproduktion.

Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord med 16,6 TWh och stod för 10 procent av den totala elproduktionen. Det är nästan 45 procent högre än under år 2014. December bjöd på en del stormar och var den månad då vindkraftverken producerade mest el.

Den bränslebaserade elproduktionen var drygt 13 TWh vilket är något mer än året innan.

Näst lägsta elanvändningen under 2000-talet

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 136 TWh år 2015. Det är den näst lägsta elanvändningen under 2000-talet och endast något mer än under 2014 då den var som lägst.

Drygt hälften av elen, 69 TWh, används inom sektorn Bostäder och service vilket är något lägre än under 2014. En bidragande orsak till den låga elanvändningen är att 2015 var ett mycket varmt år vilket ger ett minskat uppvärmningsbehov. Globalt sett var 2015 det varmaste året någonsin och för Sverige var året ett av de varmaste.

Industrins elanvändning uppgick till 50 TWh under året och utgjorde 37 procent av den totala elanvändningen.

– Då metoden för statistikinsamling av elanvändningen inom industrin förbättrats från 1 januari 2015 är elanvändningen inte helt jämförbar med värdet för 2014. Historisk sett är det ändå en låg användning inom industrin, säger Anna Andersson.

Största nettoexporten av el någonsin

För femte året i följd nettoexporterades el från Sverige. På grund av den stora elproduktionen och den låga elanvändningen blev nettoexporten hela 22,6 TWh under 2015, vilket är den största någonsin från Sverige. Det tidigare rekordet var 19,6 TWh som nettoexporterades under 2012. Mängden 22,6 TWh motsvarar 14 procent av den totala elproduktionen och 17 procent av användningen inom landet under året.

Elproduktion, elanvändning och elhandel i Sverige 2015 och 2014, TWh

Elproduktion, elanvändning och elhandel i Sverige 2015 och 2014, TWh

OBS! Från och med januari 2015 har urvalet för elanvändare inom industrin i den månatliga elstatstiken uppdaterats, för att bättre stämma överens med den årliga elstatistiken. Det gör att resultatet för 2014 och 2015 för industrins elanvändning kan skilja sig ett par procentenheter på grund av det ändrade urvalet.

Om undersökningen

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar SCB varje månad elstatistik. I undersökningen ingår större och medelstora arbetsställen inom industrin, dessutom gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. De uppgifter som rapporterats in räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive bransch. I samband med elstatistiken för helåret 2015 publiceras elstatistik för december månad och över leverantörsbyten på SCB:s webbplats där även fler uppgifter redovisas.