30 miljoner fördelade inom marin energiomvandling

Energimyndigheten har fördelat cirka 30 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper och utvecklingsbolag genom forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling.

Nio projekt har beviljats stöd för att driva den svenska forskningen och innovationer inom havsenergibranschen framåt. Projekten omfattar allt från miljöstudier till teknikutveckling. De flesta projekten är samarbetsprojekt mellan flera aktörer eller berör gemensamma utmaningar för området vilket ökar chansen att resultaten från projekten kommer till nytta i samhället. I förlängningen kan det leda till att marin energi får en ökad betydelse i energisystemet.

– Sverige ligger långt fram både när det gäller forskning och verksamma företag inom havsenergibranschen. Energimyndighetens program ska underlätta för att få ut produkter på marknaden och i havet, säger Linn Sjöström, programansvarig handläggare vid Energimyndigheten.

Stort intresse för finansiering

Gensvaret på den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling var ännu större än i första utlysningen som stängdes i februari 2015 – den totala sökta summan var mer än tre gånger så stor som de medel som fanns tillgängliga i utlysningen. Idag finns ett fåtal tekniker som omvandlar havsenergiresursen till el installerade och ännu krävs mycket forskning och utveckling innan havsenergi kan bli kommersiellt gångbart.

Utvärdering av programmet väntar

Eftersom alla medel inom programmet Marin energiomvandling nu har fördelats ut kommer programmet utvärderas. Efter det fattar Energimyndigheten ett beslut om det blir en eventuell ny etapp och fler utlysningar.