30 svenska bolag satsar på etablering och expandering i Storbritannien

Med hjälp av Energimyndighetens nya satsning får 30 bolag som deltar i programmet Heat Networks-Sustainability by Sweden hjälp att etablera sig och expandera i Storbritannien. Bolagen är verksamma inom fjärrvärmebranschen och nu är en bra tid att komma in på den brittiska marknaden. I dag den 15 september genomförs programmets första aktivitet på Storbritanniens ambassad i Stockholm.

– Vi kan redan nu se att programmet har potential att ge flera av bolagen möjlighet att etablera sig på den brittiska marknaden. Efterfrågan på svensk kompetens och lösningar ökar i takt med att fjärrvärmemarknaden nu ska byggas ut säger Ann-Sofi Gaverstedt, projektledare på Energimyndigheten.

Regeringen i Storbritannien har satt upp ett mål om att fjärrvärmen ska växa med åtta procent årligen. Där med är det ett bra tillfälle för svenska företag att komma in på marknaden.

Att så många svenska bolag har anmält sig till programmet beror sannolikt på flera olika faktorer. Dels är det exempelvis viktigt att växa på en internationell marknad för att kunna överleva som företag. Dels har det funnits en efterfrågan hos de svenska bolagen att gå ihop i en gemensam svensk konstellation för att kunna marknadsföra och erbjuda delar av hela system.

– Det går inte att göra som ett mindre enskilt bolag, och den möjligheten kan vi nu erbjuda genom programmets plattform, säger Ann-Sofi.

Plattformen ska även erbjuda brittiska aktörer att delta i ett samarbete för att utveckla fjärrvärmemarknaden, en del av bolagen behöver hämta hem innovationer för att utveckla den svenska marknaden.

Programmet ska bidra till att etablera starka och långsiktiga relationer mellan Sverige och Storbritannien inom fjärrvärmefrågor. Relationerna ska bygga på ökad förståelse för givna förutsättningar och utvecklat förtroende för lösningar inom energisektorn och dess genomförbarhet.

Bra tillfälle att satsa på fjärrvärme i Storbritannien

Energimyndighetens satsning på programmet är ett resultat av att den svenska energiministern har pekat ut hållbar värme och kyla som ett område att prioritera för internationella samarbeten i den svenska exportstrategin. Det i kombination med en analys som Energimyndigheten har gjort visar på att det är ett bra tillfälle att satsa för att svenska företag ska kunna vara en del av utvecklingen av fjärrvärme i Storbritannien.

Ett samarbete med flera organisationer

Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten som huvudfinansiär och Business Sweden i Storbritannien. I projektgruppen ingår även representanter från Sweheat&Cooling och Nordic Heat.