40 miljoner till forskning och innovation för svenska turbomaskiner

Energimyndigheten satsar 40 miljoner kronor i det nya forsknings- och innovationsprogrammet Turbiner för framtidens energisystem. Programmet ska driva på forskning och demonstration av termiska turbomaskiner mot ett 100 procent förnybart energisystem. Första utlysningen öppnas inom kort.

 Termiska turbomaskiner har ett brett användningsområde. De används i flygmotorer och för elproduktion i kraftvärmeverk. Det finns en stor potential att göra dem både effektivare och minska deras miljö- och klimatpåverkan. Forsknings- och innovationsprogrammet Turbiner för framtidens energisystem ska stötta teknikutvecklingen mot mer användning av förnybar energi, få ut fler svenska turbiner på marknaden och höja kompetensen inom branschen samt universitet och högskolor.

– Vi tror att dessa maskiner har en viktig roll att spela i omställningen till ett helt förnybart energisystem och hoppas att programmet bidrar till denna omställning, säger Mattias Andersson på Energimyndigheten.

Programmet ska bidra till att säkra en långsiktigt hållbar, flexibel och trygg elförsörjning i Sverige och till en fossilfri fordonsflotta år 2050. Programmet ska också säkra kompetensförsörjningen för svensk export och bidra till att Sverige tar en ledande position inom området internationellt.

Första utlysning öppnar inom kort

Turbiner för framtidens energisystem omfattar 40 miljoner kronor som fördelas över fyra år fram till år 2020. Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att öppna i början av november 2016.

Vad är en turbomaskin?

Termiska turbomaskiner omvandlar värme från olika källor som till exempel förbränning av bränslen, som sol- eller restvärme till mekanisk energi i en ång- eller gasturbin. Den mekaniska energin kan antingen omvandlas till elektricitet via en generator i ett kraftverk eller användas för framdrift i flygmotorer. Detta program behandlar forskning och demonstration som verkar för anpassning av dessa termiska turbomaskiner mot ett 100 procent förnybart energisystem.