60 miljoner till 17 forskningsprojekt inom smarta elnät

Energimyndigheten har fördelat ca 60 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper och utvecklingsbolag inom smarta elnät, genom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.

Inom SamspEL:s första utlysning har 17 forskningsprojket, inom området smarta elnät, blivit tilldelade 58 miljoner kronor. Projekten som fick medel spänner över alla SamspEL:s forskningsområden. Projekten handlar till exempel om lagring och efterfrågeflexibilitet, modeller och verktyg för att ställa prognoser av förnybar el samt utveckling av nya komponenter för ett smartare och robustare elnät. Utlysningen spände över programmets alla forsknings- och innovationsområden och den riktade sig till alla typer av aktörer i elnätsbranschen.

Högt söktryck

Det kom in totalt 56 projektansökningar inom utlysningen och sökt belopp uppgick till 280 miljoner kronor. Det är nästan fem gånger mer medel än vad som fanns tillgängligt i utlysningen. Många av projektansökningarna hade hög kvalitet och var relevanta för programmet, vilket gjorde att prioriteringen mellan projekten var tuff. Läs mer om de beviljade projekten här.

Kommande utlysningar

Under 2017 planerar Energimyndigheten två nya utlysningar inom programmet SamspEL. Den första utlysningen är öppen från december 2016 till och med 15 februari 2017 och kommer att vara en utlysning inom programmets alla forsknings- och innovationsområden. Den andra utlysningen planerar att vara öppen från juni till september 2017 och kommer att vara avgränsad till ett specifikt fokusområde.