Annullering av 19,7 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 19,7 miljoner elcertifikat för 2015 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

För el producerad under 2015 utfärdades det totalt 24,6 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 4,9 miljoner elcertifikat till totalt 18 miljoner elcertifikat.

12,8 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2015 blev 89,6 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 12 809 621 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,99 procent, det vill säga 12 807 565* elcertifikat.

I Sverige har Energimyndigheten beslutat att tre företag ska annullera fler elcertifikat än vad de uppgett i sina deklarationer. När Energimyndigheten och företag inte har samma uppfattning om hur många elcertifikat som ska annulleras registreras det överskjutande antalet elcertifikat tillsvidare som låsta på företagens certifikatkonton i avvaktan på lagkraftvunnet beslut. Totalt har 8844 elcertifikat låsts i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

6,9 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norges annullerades 6 920 768 elcertifikat. Några kvotpliktiga aktörer har i Norge överklagat sin kvotplikt, efter laga kraftvunnet beslut kan det innebära att ytterligare elcertifikat ska annulleras. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 1 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 243 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats utifrån 150 procent av det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2015 till och med 31 mars 2016. Det genomsnittliga priset blev 162 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 18 april

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande måndag den 18 april, klockan 10.

 

* siffran har ändrats efter kontrollräkning 2016-04-04.

 

Kontaktpersoner:

Jenny Näslund, 016-544 2084

Gustav Ebenå 016-544 2123