Att dricksa eller inte dricksa det är frågan

I dagens Aftonbladet beskrivs hur jag använder skattebetalarnas pengar genom att betala dricks i samband med representation i tjänsten.

Det stämmer att jag betalat dricks. Det har varit min uppfattning att vi ger dricks i Sverige. Beloppet har alltid varit lägre än 10% och totalt har det uppgått till knappt 3 500 kr totalt under 2014, 2015 och fram till september 2016.

På Energimyndigheten har vi tydliga riktlinjer kring representation och frågan om dricks har tidigare inte lyfts fram. Jag ska nu ta ställning till om vi behöver anpassa våra riktlinjer. Jag är mycket medveten om mitt ansvar när det gäller att hantera skattemedel på ett korrekt och effektivt sätt. Det gäller hela myndighetens verksamhet och är något som är med mig varje dag i mitt arbete.

Erik Brandsma,
generaldirektör Energimyndigheten