Bättre förutsättningar för solceller på villataket

Den svenska solcellsmarknaden fortsätter att växa och den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 procent under 2015. Den största ökningen skedde på villa- och småhustak.

Tillväxten har varit störst inom solcellssystem för villor, med 13,9 nyinstallerade megawatt (MW) under 2015, vilket kan jämföras med 9,6 MW året innan. En av anledningarna till ökningen kan vara den skattereduktion som infördes under 2015. Skattereduktionen innebär att mikroproducenter som matar ut ett visst överskott av el får 60 öre extra per kilowattimme utöver den ersättning de får från sitt elbolag när de säljer sin solel.

– Under de senaste två åren har det blivit bättre förutsättningar för dem som vill installera solceller på sina villor eller sommarstugor. Skattereduktionen och den ökande kunskapen hos allmänheten om solceller kan göra att fler vågar ta steget till att producera sin egen el, säger Sara Bargi på Energimyndigheten.

Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det solceller som kan producera cirka 127 MW installerade i Sverige. För första gången står solel i Sverige mer än 0,1 procent av den totala elanvändningen. Potentialen är fortfarande stor för fler solceller och ökad andel solel i Sverige.

– Potentialen är fortfarande stor för fler solceller och ökad andel solel i Sverige. Länder som Tyskland, Grekland och Italien får 7-8 procent av sin el från solceller, säger Johan Lindahl som har tagit fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Prisutvecklingen för solcellsystem sjunker

Priserna på större solcellsystem har fortsatt att sjunka med 6-10 procent under 2015. Prisutvecklingen för villasystem har planat ut och ligger omkring 15 kr/watt exklusive moms under 2015. Detta innebär att ett takmonterat solcellssystem på 3 kilowatt på en villa kostar cirka 56 000 kr, inklusive arbetskostnad och moms.

Energimyndighetens arbete med solceller

Energimyndighetens har i uppdrag att bland annat följa och stödja utveckling och utbyggnad av teknik för förnybar energi. Regeringen har beställt ett förslag på en nationell solcellstrategi, som Energimyndigheten presenterar under oktober. Det finns just nu flera öppna utlysningar som passar för forsknings- och innovationsprojekt inom solcellsområdet.