Branschmöte om kontrollstation 2017

Fredagen den 27 maj anordnade Norges vassdrags- og energidirektorat och Energimyndigheten ett branschmöte där branschaktörer ombads ge inspel och kommentarer till deluppdrag 5 som behandlar elcertifikatsystemets utveckling efter 2020.

Här hittar du presentationer från branschmötet.

Information om deluppdrag 5 inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet och samt lämnade inspel till Energimyndigheten finns på Energimyndighetens sida för Kontrollstation 2017.