Candela Speed Boat bidrar till mer miljövänligt båtåkande

Energimyndigheten stöttar Candela Speed Boat AB med affärsutvecklingsstöd för utveckling av en ny typ av motorbåt för privat bruk som drivs helt på elektricitet. Båten bidrar till tystare, billigare och mer miljövänligt båtåkande. Konceptet som Candela har utvecklat är unikt då båten kan färdas både långt och snabbt i förhållande till andra eldrivna sportbåtar.

Konceptet bygger på de senaste rönen inom avancerad höghastighetssegling med bärplan. Tack vare bärplanen kombinerat med en konstruktion i kolfiber minskar effektbehovet, och eldriften innebär att motorljud uteblir helt. Eftersom den enbart förbrukar tio procent av vad en konventionell bensindriven motorbåt förbrukar så bidrar den också till minskade energianvändning och den blir omkring 95 procent billigare att köra än den konventionella bensindrivna sportbåten.

 Candela Speedboat

– Candelas mål, att nå en konstruktion med en räckvidd på 60 nautiska mil på en laddning, till en hastighet av 25 knop gör att det finns stor potential för att den eldrivna båten ska vara attraktiv på en bred marknad. Därmed ser vi att de har goda förutsättningar att bidra till minskad användning av fossila bränslen säger Boris Gyllhamn, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

I Sverige förbränner fritidsbåtar 80 miljoner liter drivmedel per år. Räknar man på förbränningen av fossilt drivmedel på de marknader som Candela fokuserar primärt på, hela Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike och Frankrike samt USA, blir det uppskattningsvis mellan 4-6 miljarder liter fossilbränsle årligen. Med en marknadsandel på omkring tre procent skulle Candela kunna bidra till en energibesparing på mellan 1 till 1,5 TWh per år, och en minskning av förbrukningen av fossilt bränsle på mellan 120 och 180 miljoner liter per år i dessa länder.

Energimyndigheten har beviljat Candela affärsutvecklingsstöd till optimering och kommersialisering. Stödet uppgår till högst 4 930 200 kronor motsvarande 45 procent av de stödgrundande kostnaderna.

Om Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten erbjuder små, innovativa företag med tillväxtfokus ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Vi finansierar affärsidéer som är skalbara, innebär kundnytta och löser ett tydligt problem på marknaden. Ett av våra krav är att idén bidrar till att minska energianvändningen eller öka produktion av förnybar energi och vi vill gärna se att förutsättningar ska finnas för att driva företaget mot lönsamhet och tillväxt.