Dags att ansöka om elbusspremien

För att öka antalet elbussar kan nu regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner ansöka om en premie för anskaffande av elbussar. Fram till 2019 finns totalt 350 miljoner kronor att dela ut i form av en elbusspremie.

Alla städer som har trafik i centrum brottas med problematik kring föroreningar, koldioxid, partiklar och buller, där busstrafiken i landets tätorter bidrar. Även om olika typer av biobränslen har ersatt en stor del av dieselanvändningen i busstrafiken finns det en brist på förnybara drivmedel.

För att öka antalet elbussar i trafiken kan nu de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och de kommuner som kan ingå avtal om allmän trafik ansöka om statligt stöd när elbussar är levererade och registrerade. Fördelarna med elbussar i stadstrafik är många.

– Elfordon släpper inte ut miljöfarliga ämnen, är relativt tysta, kräver mindre underhåll och de är ca 60 procent mer energieffektiva än dagens fordonstrafik. Det gör att de gör extra stor nytta i stadsområden som brottas med miljöfarliga utsläpp och buller, säger Peter Dädeby på Energimyndigheten.

Premie för både helelektriska bussar och laddhybrider

Elbusspremien kan sökas för helelektriska bussar som laddas via ett eluttag på depån, vid ändhållplatsen och ute på linjen. Även inköp av trådbussar ingår bland de fordon som kan få stöd av elbusspremien.

Premien kan också sökas för laddhybrider som drivs av el i kombination med ett biodrivmedel. Villkoret för att få stöd för laddhybrider är dock att bussen laddas via ett eluttag och att minst 60 procent av bussens energiförbrukning utgörs av el. Det innebär att så kallade elhybrider, som inte laddas via ett eluttag, inte är berättigade till premien.


Olika stödnivåer för elbusspremien.

Öppet att ansöka om premien

För att veta mer om villkoren för att få ansöka om elbusspremien och för att komma till själva ansökan, besök www.energimyndigheten.se/elbusspremie.

Ansökan kan göras först när bussen är registrerad i Sverige och har fått sitt registreringsnummer. Det går att söka stöd för elbussar som är beställda från och med den 1 januari 2016 eller senare.