Energikrav på kyl och frys för storkök

Från 1 juli 2016 kan den som ska köpa kyl och frys till sitt restaurang- eller storkök ta hjälp av energimärkningen. Samtidigt får flera olika typer av professionella kylar och frysar ekodesignkrav som tillverkarna ska följa.

Ekodesign- och energimärkningskraven gäller för kyl- och frysprodukter som används i till exempel storkök, restauranger och inom industrin. Kraven träder i kraft 1 juli 2016 och skärps sedan gradvis 2018 och 2019. Det innebär att produkter som inte uppfyller kraven inte får sättas på marknaden av tillverkare eller importörer efter dessa datum. De produkter som redan finns på lager eller i butik får dock fortfarande säljas.

Kraven gäller på produkter såsom kyl, frys eller kombinerade kyl- och frysskåp, snabbnedkylningsskåp, processkylaggregat och kondensatoraggregat.

– Det här är goda nyheter för alla inköpare av professionella kylar och frysar till exempelvis restauranger och storkök, eftersom det blir lättare att jämföra olika produkter och deras energianvändning, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Energimärkningen, i kombination med ekodesignkraven, spar mycket energi och pengar. Energieffektivare professionella kylar och frysar förväntas spara 15,6 TWh årligen inom EU från år 2030. Det motsvarar nästan hela energianvändningen från svensk offentlig sektor varje år. Kraven på energieffektivitet ska även premiera användningen av så kallade köldmedium i flera av kyl- och frysprodukterna som inte bidrar till att öka växthuseffekten.