Energimärkningen 20 år - en liten etikett med stor effekt

Den europeiska energimärkningen, som finns på allt från vitvaror och varmvattenberedare till belysning och TV-apparater har funnits i mer än 20 år. Energimärkningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och underlättar för konsumenter att göra energismarta val.

Energimärkningen, eller energimärkningsetiketten, visar hur pass energieffektiv en viss produkt är. För att få ut allt bättre produkter på marknaden är Energimyndigheten mycket aktiv i utvecklandet av EU:s arbete med energimärkningsförordningar, marknadskontroll och innovation.

I dag står energimärkning och ekodesign för hälften av EU:s mål om 20 procent energieffektivisering till år 2020 och en fjärdedel av de minskade växthusgasutsläppen. Dessutom kommer varje enskilt hushåll i Europa att ha sparat i genomsnitt 500 Euro per år och person till följd av dessa krav.

Kylar och frysar först ut

I början av 90-talet blev energimärkning som styrmedel svaret på frågan hur man skulle minska vitvarornas energianvändning. Först ut att få energimärkning var kylar och frysar. 1995 infördes den första energimärkningen med färgglada energiklasser i skalan A-G. Tio år senare kompletterades energimärkningsdirektivet av ekodesigndirektivet, som ställer minimikrav på produkters energianvändning.

Redan 2006 hade energianvändningen i hemmen minskat med hälften. I dagsläget finns energimärkning på 18 produktgrupper och från och med förra året ska energimärkning även visas när en produkt säljs på internet.

Läs mer om energimärkning och hur etiketterna för olika produktgrupper tolkas.

Ladda ner jubileumsskriften Energimärkningen - 20 år i konsumentens tjänst