Välkommen till Energimyndighetens stora fordonskonferens

Den 4-5 april 2016 bjuder Energimyndigheten in till konferensen Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg.

Konferensen ger en inblick i fordonsutvecklingen ur ett energiperspektiv och riktar sig till forskare, företag och berörda myndigheter inom transportsektorn.

Under två dagar presenteras ett urval av de projekt som Energimyndigheten stödjer inom områdena Årets konferens täcker områdena förbränning för förnybara drivmedel, elvägssystem, hybrid- och laddfordon, elinfrastruktur, energilager, lättvikt och motståndsreduktion, avgasefterbehandling, hjälpsystem samt vätgas och bränsleceller.

Konferensen innehåller även längre föredrag som både blickar utåt, framåt och bakåt. Bland de föredragen finns:

  • Föredrag och paneldiskussion med fokus på livscykelperspektiv
  • Energimyndighetens strategi för transportforskningen och dess samordning
  • Sveriges strategi för intelligenta transportlösningar (ITS)
  • Korta föredrag från innovatörer.

Konferensen ger även goda möjligheter för doktorander inom området att nätverka och skapa kontakter.

Anmälan

Konferensen har ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 23 mars 2016.

Läs hela programmet och anmäl dig till Enerirelaterad fordonsforskning här.

Vill du även gå på Batterikonferensen?

Nytt för i år är att Batterikonferensen ligger i direkt anslutning till Energirelaterad fordonsforskning. Konferensen täcker programmets två forskningsområden återvinning och återanvändning av alla typer av batterier samt batterier och andra energilager för fordon.

Syftet är att ge en överblick och att svara på frågorna Var står vi? och Vart vill vi?

Läs hela programmet och anmäl dig på www.energimyndigheten.se/batterifondsprogrammet

Frågor?

Energirelaterad fordonsforskning:

Greger Ledung 016-544 21 21 eller Peter Kasche 016-544 20 91

Batterikonferensen

Greger Ledung 016-544 21 21 eller Hans-Olof Dahlberg 016-544 24 67