Energimyndigheten stöder Watty AB med 9,4 miljoner

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd till Watty AB som utvecklar en lösning som gör det enkelt för hushåll att använda el smartare. Wattys produkt kan i genomsnitt sänka elräkningen med femton procent.

Stödet till Watty AB är på max 9,4 miljoner kronor och ska användas för att företaget ska utveckla sina tjänster och kommersialisera sin teknik för mätning av energianvändning i hushåll.

– Energimyndigheten har följt Watty från forskning till utveckling och nu kommersialisering. Det här är ett projekt som vi ser verkligen kan bidra till att öka kunskapen om vilka produkter i hemmet som drar el och hur hushåll kan spara, säger Joachim Jämttjärn på Energimyndigheten.

Wattys produkt kan leverera så kallad disaggregerad data om hushållets energianvändning. Det innebär att tekniken utgår ifrån den totala energianvändningen i hemmet och utifrån det tar fram information om enskilda produkter, exempelvis olika hushållsmaskiner eller belysningen.

– Ett genomsnittligt europeiskt hushåll kan minska sin elräkning med ungefär 1 500 kronor per år genom enkla åtgärder. Verktyg för att göra det enkelt och roligt att göra dessa åtgärder kommer tids nog att finnas i varje hem i världen via elmätaren. Det kan bli en viktig komponent i övergången till ett hållbart energisystem. säger Hjalmar Nilsonne, VD på Watty AB.