Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Energimyndigheten publicerar nu energistatistiken för småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Du hittar statistiken på vår webbplats.