Erik Brandsma invigde ChromoGenics pilotanläggning för tillverkning av smarta fönster

I dag har Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma invigt ChromoGenics pilotanläggning som framställer dynamiska glas för solskydd, så kallade smarta fönster. Den flexibla glaslösningen ger effektivt solskydd som kan minska behovet av kylning av bostäder och lokaler med upp till 50 procent.

Pilotanläggningen är delfinansierad av Energimyndigheten med ett villkorslån på 63 miljoner kronor. Projektet smarta fönster, inleddes 2012 och är nu inne i slutfasen. I projektet har ChromoGenics utvecklat och demonstrerat en skalbar metod för framställning av det dynamiska glaset inklusive metoder för formskärning, laminering samt montering.

- Resan från forskning till produktion och kommersialisering kan ibland ta tid. Vi har följt ChromoGenics genom stora delar av resan, och det är därför extra roligt att vara med när pilotanläggningen invigs, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

ChromoGenics har stor konkurrensfördel eftersom det dynamiska glaset kan anpassas till olika mått. Det ger förutsättningar internationellt då olika länder har olika standardmått på fönster.

– Det finns en stor potential för utveckling av företaget. Om man utgår från nybyggnation av kommersiella fastigheter i Europa och antar att glasfasader, takfönster och fasta fönster utgör 70 procent av alla fönster så utgör detta segment en total årlig marknad på mer än 600 miljoner kvadratmeter, säger Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.

– Den lätta och flexibla formen och enkla lamineringen gör att introduktionen av ChromoGenics produkt på marknaden har goda förutsättningar eftersom produkten kan säljas direkt till isolerglastillverkare och enkelt fraktas längre sträckor. Många konkurrerande lösningar kräver att hela isolerglasenheter måste tillverkas från grunden, vilket påverkar lönsamheten då fönster väger väldigt mycket och är skrymmande. Tillverkningen brukar därför sällan bli lönsam om de måste fraktas längre än 50 mil från fabrik till kund, säger Boris Gyllhamn, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Minskar behovet av energi till kylning med upp till 50 procent

ChromoGenics dynamiska glas kan användas i alla typer av glaslösningar, både isolerglas liksom i enkelglas och kan anpassa insläppet av ljus i olika delar av en lokal eller en bostad. Det ökar komforten och minskar behovet av energi. I ett globalt perspektiv är energiförbrukningen för komfortkyla i kommersiella fastigheter betydande. Smarta fönster kan reducera en byggnads energibehov för kyla med så mycket som 50 procent.

Om ChromoGenics

VD för bolaget är Thomas Almesjö, serieentreprenör med erfarenhet från kommersialisering av nya teknologier. Med från grundarna finns bland andra prof. Claes-Göran Granqvist. I styrelsen och i rådgivande funktioner finns idag personer med erfarenhet från branschen och internationella tillväxtföretag med kunskaper i områden som kapitalanskaffning, industrialisering samt forskning och utveckling.