Första elvägen i Sverige invigs

Den 22 juni invigs teststräckan av elvägen på E16 i Sandviken. Därmed är Sverige ett av de första länderna i världen som genomför tester med elkraft för tunga transporter på allmän väg.

– Elvägar tar oss ett steg närmare fossilfria transporter och har en potential att nå nollutsläpp av koldioxid. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

Teknikerna för elvägar har utvecklats snabbt de senaste åren och är nu så pass mogna att några kan testas. I fjol beslutade Trafikverket i samråd med Vinnova och Energimyndigheten att ge stöd till två testanläggningar. De två systemen skiljer sig åt framför allt vad gäller hur elkraften förs över till de tunga fordonen. Testet på E16 i Sandviken drivs av Region Gävleborg och innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Utanför Arlanda ska konsortiebolaget eRoadArlanda testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan laddar fordonet under resan. Det arbetet sker tills vidare på en avlyst bana, men planen är att tekniken ska demonstreras i verklig trafik nästa år.

– Elvägar är ytterligare en pusselbit i framtidens transportsystem och i synnerhet för att göra den tunga transportdelen långsiktigt fossilfri. Detta projekt visar också på vikten av att alla aktörer på området samarbetar, säger Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten.

Testerna ska pågå fram till 2018. De ska ge kunskap om hur elvägar fungerar i praktiken och om tekniken kan användas i framtiden. Försöket utgår från regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

- Elvägar kan få stor betydelse för att skapa mer hållbara transporter i framtiden och kan samtidigt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det här är också ett bra exempel på hur myndigheter kan använda upphandling för att stimulera fram nya lösningar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova.

De tre myndigheterna delfinansierar projektet och deltagarna står för resten av finansieringen.

Fakta om Region Gävleborgs lösning för elväg

Teststräckan på E16 är två kilometer lång. Tekniken är spårvagnsliknande, med kontaktledningar 5,4 meter över körbanan. Lastbilen har en strömavtagare på taket som matar 750 volt likström till lastbilens elhybridsystem. Strömavtagaren kan koppla upp sig automatiskt i hastigheter upp till 90 km i timmen. Teststräckan är försedd stolpar med 60 meters mellanrum som bär upp elledningar över ett av körfälten. Vid en rastplats finns en transformator för lågspänd likström av samma typ som i spårvagnsnät. Övrig trafik på vägen ska inte påverkas.