Första vågkraftselen från Sotenäs når svenska konsumenter

Vågkraftsanläggningen på västkusten har nu börjat leverera el till det svenska elnätet. De första bojarna kopplades nyligen samman med vågkraftsgeneratorerna, vilket innebar startskottet för elproduktionen.

För närvarande är 36 vågenergiomvandlare installerade på havsbotten utanför Smögen i Sotenäs kommun. Projektet leds av Seabased AB och är ett samarbete mellan Seabased, Fortum och Energimyndigheten.

– Det här är en viktig milstolpe för svensk energiforskning, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning och innovation. Projektet har redan genererat mycket kunskap, även om det återstår många utmaningar. Att vara först med ny teknik innebär alltid stora risker, men vid framgång kan det också medföra stora möjligheter för de som vågar satsa.

Energimyndigheten stödjer forskning inom förnybar energi och vågkraftsforskningen ges stöd huvudsakligen via forskningsprogrammet Marin energiomvandling.