Fortsatt stabila priser på trädbränsle och torv

Priserna på trädbränsle och torv var i stort sett oförändrade under det första kvartalet 2016. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det första kvartalet 2016. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken

Trädbränsle- och torvpriser

Prisstatistik för en längre period

Ordlista

Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus.

Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin.

Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog.

Förädlade trädbränslen – träpellets och träbriketter.