Fossila bränslen minskar även i transportsektorn

Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige, men sektorerna skiljer sig mycket åt, visar Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2016. I bostäder är de fossila bränslena nästan helt borta, medan transporter ännu till största delen är beroende av olja.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige med olika indikatorer. Årets rapport visar att de fossila bränslena olja, kol och naturgas har minskat sedan början av 80-talet. De har gått från 48 procent av den totala energianvändningen till 30 procent 2014.

– Användningen av fossila bränslen har minskat mycket i bostadssektorn. 2014 var andelen fossilt 2 procent jämfört med 36 procent för 30 år sedan, säger Anna Andersson, utredare på Energimyndigheten.

För transporter har fossila bränslen ända fram till början av 2000-talet stått för över 95 procent av energianvändningen, men 2014 har de minskat till 84 procent.

– Transportsektorn är den sektor som använder mest fossila bränslen men där börjar nu omställningen ta fart. Det sista året har 3 procentenheter av det fossila fasats ut och biodieseln ökar kraftigt, säger Anna Andersson.

Industrin är den andra tunga sektorn som använder fossila bränslen. Där har andelen fossila bränslen ändå halverats sedan början av 80-talet till 19 procent år 2014. Minskningen har skett eftersom biobränslen och el har ersatt en stor del av den tidigare oljeanvändningen.

– Energin som används i bostäder och för elproduktion är redan nästan fossilfri. Den stora utmaningen att ställa om till fossilfritt ligger inom sektorerna transporter och industri, säger Anna Andersson.

Rapportens indikatorer ger tillsammans en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat för förnybar energi, energiintensitet, pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader och skatter på energi.