Från uppfinning till världsprodukt med stöd från Energimyndigheten

Med smart skärteknik håller företaget Tomologic på att sätta en ny världsstandard för industriella skärmaskiner. De har tagit fram ett system som både ger minskat spill och som genom minskade materialflöden sparar energi. Energimyndigheten har stöttat företaget genom utvecklingsfaserna.

Som 15-åring stod Magnus Norberg Ohlsson på fabriksgolvet som skärmaskinsoperatör. Redan då funderade han över hur man skulle kunna minska de stora högarna med spill. När han några år senare började på KTH hade han lösningen inom räckhåll, nämligen att utnyttja datorernas kapacitet att processa information. Under sista året på KTH drog han igång Tomologic tillsammans med ett team som trodde på hans idéer.

Fram till idag har cirka 30 procent av varje ark med plåt blivit spill. Den främsta anledningen är att det finns säkerhetsavstånd mellan detaljerna för att inte värmen som uppstår i skärningsprocessen ska påverka formen av dem. Den enkla idén bakom Tomologics så kallade klusterteknologi är att använda datakraft för att räkna fram den optimala placeringen av detaljerna som ska skäras ut. Med deras tjänst Optimizer klustras detaljerna gruppvis, vilket halverar mängden spillplåt, vilket generellt ger en materialbesparing på tio procent. På en världsmarknad som årligen processar 845 miljoner ton stål handlar det om stora summor pengar. Inte bara i materialbesparing utan även vad gäller minskade transporter.

Stöd till utveckling och demonstration

Efter att ha skrivit en affärsplan började Tomologic söka stöd och medfinansiärer för att utveckla tjänsten och företaget. Energimyndigheten stöttade företaget med 15,7 miljoner kronor som kunde användas till att anställa fler medarbetare och hålla dem kvar under hela utvecklingsprocessen.

– För oss var det detta bidrag väldigt betydelsefullt, vi kunde använda det till att anställa ytterligare medarbetare för att genomföra ett demonstrationsprojekt, berättar Josefin Nordström, som har varit med sedan starten och nu jobbar som affärsutvecklare.

Totalt har Tomologic fått nästan 20,7 miljoner kronor genom olika typer av stöd.

– De potentiella kunderna kan räknas i 10 000 tals och finns inom olika typer av metallbearbetande tillverkningsindustri, säger Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten. Merparten av dessa är små och medelstora företag vars enskilt största kostnad är råmaterial.

Partnerskap med världsledande skärmaskinsföretag

Flera av världens största tillverkare av skärmaskiner blev snart intresserade av ett partnerskap med Tomologic och förhandlingar inleddes. Sedan 2012 har man ett kommersiellt samarbete med schweiziska Bystronic. För dem har det handlat om att vara först ut med tjänsten vilken gör deras maskiner attraktivare och deras kunder lönsammare.

– Jag ser att den här produkten har ett sådant stort värde för hela industrin. I dagsläget är materialbesparing den allra mest konkreta besparing man kan göra, säger Magnus Norberg-Ohlsson.

Läs mer om Tomologic och andra företag som vi har stöttat

Du hittar en längre text om Tomologic och andra företag i publikationen Energiforskningsläget 2015.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med affärsutveckling? Här hittar du mer information om hur vi arbetar med investerare och företag.