Full fart på rekryteringen till energieffektiva företagsnätverk

Att ingå i ett företagsnätverk för energieffektivisering är ett bra sätt att öka ditt företags energikompetens och utbyta erfarenheter med andra företag. Rekryteringen till nätverken pågår för fullt över hela landet. Planen är att samtliga nätverk ska vara igång under september. Det är med andra ord hög tid att anmäla ditt företag om du vill vara med.

Nätverken för energieffektivisering är regionala företagsnätverk för små och medelstora företag med en elförbrukning över 1 gigawattimma (GWh) per år. Företaget får stöd i att minska energianvändningen, hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning samt individuell rådgivning av energiexpert. Förutom detta arrangeras varje år nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Fem nätverk i Västra Götaland

I Västra Götaland är arbetet med rekryteringen i full gång. Där planeras det för omkring fem nätverk. Nätverken kommer att pågå under cirka 4 år och de befinner sig nu i den inledande fasen med intresseanmälningar.

- Vi har redan fått in ett antal intresserade företag och kommer snart att påbörja kartläggningsfasen. För att kunna sätta upp relevanta mål är det viktigt att mäta, berättar Andrea Teran-Öman på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Möjligheten till expertrådgivning genom hela perioden och möjligheten för företagen i nätverket att kommunicera sinsemellan är unikt för satsningen.

- Det finns mängder av lågt hängande frukter där företagens kostnader kan sänkas med enkla medel.

Genom att delta kan man både minska energianvändningen, minska miljöpåverkan och stärka sitt varumärke. Projektledare Albin Carlén ser stor potential i projektet.