Inför redovisning av underlag till kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet

Torsdag den 9 juni klockan 10.00 presenterar Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirekorat (NVE) underlag inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet.

På marknads- och kontrollstationsseminariet den 9 juni, kl 12.30-15.00, presenterar Energimyndigheten och NVE underlag inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet. Rapporterna är en redovisning av myndigheternas uppdrag från Miljö- och energidepartementets och det norska Olje- og energidepartementets som ska rapporteras i juni.

Torsdag den 9 juni klockan 10.00 kommer myndigheternas rapporter med underlag inför kontrollstation 2017 att offentliggöras. Samtidigt publiceras årsrapport 2015 för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden och presentationerna från seminariet på myndigheternas webbplatser.

Här finns information om uppdrag inför kontrollstation 2015 samlat.

Här kommer du att hitta presentationer från seminariet.

Årsrapporten för 2015 kommer att publiceras på myndighetens webbsida för marknadstatistik om elcertifikatsystemet.

Du kan starta en kostnadsfri prenumeration på nyheter om elcertifikat här.