Information om planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden kommer på tisdag

Energimyndigheten publicerar ny information om svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden på tisdag den 22 mars.

Sammanställningen av informationen kommer att finnas tillgänglig på webbsidan för marknadsstatistik.