Information om planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden kommer på torsdag

Energimyndigheten publicerar ny information om svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden på torsdag den 18 augusti kl 13.00.

Sammanställningen av informationen kommer att finnas tillgänglig på webbsidan för marknadsstatistik.