Innovation och demonstration för kraftelektronik utan kisel

Inom 20 år ska bredbandsgapskomponenter ersätta kisel inom kraftelektronik. Nu avsätter Energimyndigheten 25 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Bredbandgapselektronik i energieffektivare kraftelektroniktillämpningar (BBG-programmet).

Bredbandgapsmaterial är en samling halvledar­material med unika materialegenskaper. De gör det möjligt att bygga kraftelektronik med lägre energi­förluster än för kisel, som är det material som används oftast idag. För att skynda på användningen av komponenter med bredbandgapsmaterial i kraftelektronik avsätter Energimyndigheten 25 miljoner kronor till utveckling och demonstration på området i BBG-programmet. Förhoppningen är att programmet ska ha lett till att kisel har ersatts av bredbandgapsmaterial inom den största delen av kraftelektroniken.

– Vi tror att kraftelektroniksystemen i framtiden är energieffektivare, lättare, kompaktare och mindre materialintensiva. Bredbandgapsmaterial kan spela en stor roll i den utvecklingen, säger Pierre-Jean Rigole på Energimyndigheten.

Fokus på utveckling och demonstration inom tre områden

Programmet ska vara industridrivet och inriktningen för projekten kommer därmed att styras av industrins behov. Målet är att minska Sveriges energianvändning och bidra till en markant ökning av andelen elektrifierade fordon.

Inom ramen för BBG-programmet kommer att ge stöd till projekt där företag, universitet, högskolor och forsknings­institut utvecklar och demonstrerar kraftelektronik på delsystem- och systemnivå med komponenter av bredbandgapsmaterial. Programmet omfattar tre områden: Kraftelektronik, kraftmoduler och drivelektronik.

En första utlysning inom programmet öppnar i början av november 2016.

Vad är kraftelektronik?

Kraftelektronik används i många tillämpningar med elmotorer. Vi hittar även tekniken i förnybar elproduktion, smarta elnät, HVDC-system och i elfordon samt arbetsmaskiner.