Intyg om kontouppgifter

Enligt artikel 25.1 i registerförordningen (389/2013/EU) ska alla kontoinnehavare varje år bekräfta till den nationella administratören för registret för utsläppsrätter att uppgifterna för deras konto(n) fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Därför begär Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör att Ni intygar Era registrerade kontouppgifters riktighet.Detta intyg av kontouppgifter är inte att förväxlas med den tidigare utskickade "Uppdatering av uppgifter" även kallad 3-årsgranskningen.

Läs mer här.