Kommande bidrag för energilagring i hemmet

Regeringen har beslutat om en förordning som gör det möjligt för privatpersoner att få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Energimyndigheten arbetar med att få föreskrifter på plats så att de som vill kan ansöka om bidraget.

Bidraget kommer att kunna sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

− Vi arbetar just nu med att göra klart de föreskrifter som behövs. Vi kommer att gå ut med mer information när de är på plats och det går att ansöka om bidraget, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det ska inte vara möjligt att både få det nu aktuella bidraget och annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Förordningen för energilagringsstödet träder i kraft den 15 november 2016.