Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 15,5 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 13,1 TWh byggts i Sverige och 2,4 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, prisutveckling, elcertifikatsberättigad elproduktion och kvotpliktig elanvändning.

Kvartalsrapport och beskrivning av beräkningsverktyg för kvotpliktig elanvändning finns tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcert...@energimyndigheten.se.