Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 17,1 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 13,9 TWh byggts i Sverige och 3,2 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 3 år 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under tredje kvartalet 2016 har det tagits i drift 0,4 TWh i Sverige och 0,3 TWh i Norge.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapport, beskrivning av beräkningsverktyg för kvotpliktig elanvändning och sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden finns tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcer...@energimyndigheten.se.