Kvartalsrapport publiceras på torsdag

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 för 2016 om elcertifikatsmarknaden på torsdag den 18 augusti, klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på webbsidan för marknadsstatistik.