Med värmekraft gör Climeon världen mer energieffektiv

Under en tjänsteresa insåg eldsjälen och ingenjören Thomas Öström att någonting måste göras för att hushålla med jordens resurser. Han bestämde sig för att göra skillnad och startade företaget Climeon, som återvinner spillvärme. Energimyndigheten har varit med och stöttat Climeon under hela resan.

Thomas Öströms miljöengagemang väcktes under en affärsresa till Peking 2006 då han reagerade på de stora mängder avgaser som fyllde staden. Det slog honom att vår livsstil är ohållbar och att någonting måste göras.

Med ambitionen att lära sig mer om miljövänlig teknik startade han en miljöblogg. Han fann en samtalspartner i grannen och kemisten Joachim Karthäuser. Tillsammans funderade de kring vad som kunde göras med vind-, sol- och vattenkraft men upptäckte att det fanns en större utvecklingspotential i värmekonvertering.

Idag blir en betydande del av energin som människan använder spillvärme som – om det bara fanns en bättre konvertering – skulle kunna återvinnas. Den tanken kunde varken Thomas eller Joachim släppa.

Från 3 till 100 kilowatt

De två vännerna insåg att lösningen på problemet att utvinna mer energi ur värmekonverteringsprocessen var att kombinera varmt vatten med vacuum. De började räkna på effekten. Med deras process kunde elektricitetsmängden per liter vatten bli flera hundra procent större än existerande lösningar. Det var för att utveckla en prototyp av den lösningen som Climeon fick ett utvecklingsstöd från Energimyndigheten.

När prototypen fungerade enligt beräkningarna var nästa steg att bygga ett minikraftverk på tre kilowatt för att demonstrera hela processen. Även här gick Energimyndigheten in och stöttade.

– Utvecklingsmässigt hade vi fortfarande långt kvar. Jag tänkte: Kommer vi inte upp till en verkningsgrad på tio procent så lägger vi ned. Men efter två års arbete, i början av februari 2014 fick vi upp effekten och satte världsrekord i verkningsgrad inne på KTH, berättar Thomas.

Nu ville Climeon bygga ett större kraftverk på 100 kilowatt. De sökte och fick ytterligare stöd från Energimyndigheten.

Året 2014 blev hektiskt. För att kunna serietillverka kraftverket på 100 kilowatt iordningsställdes en produktionsanläggning. I november 2014 kom den första beställningen från rederiet Viking Line.

Istället för 200 ton fossilt bränsle

Viking Line har installerat Climeons kraftverk Ocean och systemet genererar hela 700 000 kWh elektricitet ur spillvärmen från det fossilgasdrivna fartyget. Det innebär att Viking Line sparar 200 ton bränsle om året. Företaget har också inlett ett samarbete med SSAB för att återvinna restvärmen som kommer ur deras stålproduktion.

– Tekniken känns så himla bra. Vi gör ingenting magiskt eller konstigt. Av den energi som dumpas kan vi återvinna tio procent utan att bryta mot några termodynamiska lagar med en process som är extremt optimerad, berättar Thomas.

Läs mer om Climeon och andra företag som vi har stöttat

Du hittar en längre text om Climeon och andra företag i publikationen Energiforskningsläget 2015.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med affärsutveckling? Här hittar du mer information om hur vi arbetar med investerare och företag.