Melding till Stortinget om energipolitiken mot 2030

Den 15 april 2016 överlämnade den norska regeringen Medl. St 25 (2015-2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030 till Stortinget.