Möt våra energiexperter i Almedalen

Energimyndighetens experter kommer att finnas på plats i Almedalen även i år.

Här är några av de ämnen som våra experter kan hjälpa till med att belysa och diskutera på era seminarier:

Belysning

  • Ny belysningsteknik och användning, potential i energibesparing och miljöförbättring, vad är på gång kring krav och regler inom ekodesign/EU?

Sol, vind och andra förnybara energislag

  • Elcertifikatsmarknaden. Sverige/Norge. Vad händer efter 2020? Kommer vi att nå målet, och vad händer sedan?
  • Strategi för ökad utbyggnad av solel. Första delrapporten kom i april. Vad sker härnäst?
  • Vattenkraftsdialogen – vad händer nu? Kommer miljökraven och elförsörjningskraven att samspela i svensk vattenkraft?

Transporter

  • Resan mot en fossilfri transportsektor – Energimyndighetens samordningsuppdrag där många myndigheter och aktörer tillsammans ska ta sig an den stora transportutmaningen inom det svenska energisystemet.
  • Teknikutvecklingen inom transportsektorn – från elvägar till nya material
  • Biodrivmedel och den svenska marknaden. Vilken roll kan biodrivmedel få i framtidens transportsystem?
  • Laddinfrastruktur är nyckel till en elektrifiering av svenska fordonsflottan. Vad händer i Energimyndighetens samordningsuppdrag?

Geopolitik

  • Gasen, oljan, EU och framtiden. Omvärlden påverkar även de svenska förutsättningarna i resan mot ett hållbart energisystem. Vad händer just nu i vår omvärld, och vilken utveckling anar Energimyndighetens experter?

Fyra framtider – energisystemet efter 2020

  • Energimyndighetens utredning om möjliga scenarier för energisystemet i ett längre perspektiv. En omtalad utredning som tar sikte på olika vägar framåt för det svenska energisystemet.

Kontakt: