Nätverkande – vägen till målet för SIA glass

Närproducerade råvaror och egna mjölkkor är några av ingredienserna som gör SIA glass. Nu är också målet att minska energianvändningen och att elen ska bli egenproducerad. För att nå dit medverkar SIA Glass AB i ett nätverk för energieffektivisering.

Foto: SIA Glass AB

SIA Glass i halländska Slöinge arbetar idag med närproducerade och svenska råvaror, och de har också egna mjölkkor. De arbetar aktivt i miljöfrågor, sociala frågor och värnar om landsbygden. Nu vill de också minska sin energianvändning och producera all sin egen el. Förhoppningen är att kunna vara självförsörjande på el till 2020, bland annat genom det egna vattenkraftverket i Suseån. ­

För att förenkla detta arbete har SIA valt att gå med i ett nätverk för energieffektivisering. Genom att delta i nätverket vill de nå det egna målet om att bli självförsörjande på el, och också nå nätverkets mål om en gemensam minskad energianvändning med 15 procent.

Peder Roslyng, produktionschef på SIA Glass, ser nätverkandet som ett sätt att hjälpas åt i energiarbetet och det underlättas av att de olika företagen kan olika saker.

Nätverksträffar hos företagen

En del i nätverksarbetet är besök hos de deltagande företagen och vid nätverkets andra träff genomfördes denna hos SIA glass. De fick då visa hur de idag arbetar inom energiområdet och hur de tänker framåt. Då SIA sedan tidigare arbetat aktivt med sina energifrågor hoppas Peder Roslyng att de besökande företagen fann det inspirerande. Att följa de andra företagen är också en del i nätverkandet.

– Det är inspirerande att se vad de andra gör framöver, säger Peder.

Foto: SIA Glass AB

Var används energin?

SIA Glass har tidigare själva genomfört en kartläggning av energin i företaget och de har genomfört åtgärder inom belysning och återanvänt värme från varmvatten i produktionen. Även värme från kompressorer har kunnat återanvändas till golvvärme.

SIA tror fortfarande att det finns möjlighet att spara energi inom områden som kyla, vatten och värme. Utöver det egna vattenkraftverket kan det också finnas ytterligare möjlighet till mer förnybar energi.

– ­Vi har mycket tak som skulle kunna användas till solenergi, säger Peder.

De låga priserna på olja och gas har delvis tidigare varit ett hinder i energiarbetet, då det inte varit ekonomiskt försvarbart att byta ut fossila bränslen. Nu ska dock en energikartläggning genomföras med hjälp av